Khác biệt giữa các bản “Khoa học xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
[[Lịch sử]] là một hệ thống những thông tin về quá khứ thu thập được. [[Lịch sử|Sử học]] nghiên cứu và giải thích những ghi chép của loài người, của dòng tộc hoặc của một xã hội.
 
Sử học khác với tiền sử học. Kiến thức về sử học không chỉ là kiến thức về những sự kiện quá khứ mà còn là kỹ năng tư duy lịch sử.
 
=== Ngôn ngữ học ===
 
=== Xã hội học ===
[[Xã hội học]] nghiên cứu về những nhận thức của con người về [[xã hội]]. Xã hội học nghiên cứu về xã hội cũng như sự biến đổi vận động của các quy luật xã hội.
 
=== Phát triển (xã hội) học ===