Khác biệt giữa các bản “Hewlett-Packard”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{about|công ty hoạt động từ năm 1939 đến 2015|công ty hiện tại|HP Inc.|công ty khác của HP|Hewlett Packard Enterprise}}
{{short description|American information technology company}}
{{tense|date=January 2019}}