Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Trang mới: “{{Hình chọn lọc {{{1|}}} |hình = Yungang2.jpg |ghi chú = Tượng Phật khắc chạm cao 14m tại '''hang đá Vân Cương''' thu…”
{{Hình chọn lọc {{{1|}}}
|hình = Yungang2.jpg
|ghi chú = Tượng [[Phật]] khắc chạm cao 14m tại '''[[hang đá Vân Cương]]''' thuộc tỉnh [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]], [[Trung Quốc]], được khắc vào khoảng thế kỷ thứ 5.
<small>Ảnh: [[Commons:User:Sfu|Marcin Białek]]
</small>
}}