Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vàng da”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
- Vàng da do tăng bilirubin gặp trong huyết tán
 
==Chẩn đoán vàng da==
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh