Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

Thêm sơ lược
(Thêm sơ lược)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
}}
 
'''Lê Hy Tông''' ([[chữ Hán]]: 黎熙宗 [[1663]] &ndash; [[1716]]) tên [[húy]] là '''Lê Duy Cáp''' (黎維祫)<ref name=DVSKTTTB19>[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt24.html Đại Việt Sử ký Toàn thư, Bản kỷ Tục biên 19]</ref> hay '''Lê Duy Hiệp'''<ref name = KDVSTGCMCB33>[http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm38.html Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên quyển thứ 33]</ref> là vị vua thứ 10 của nhà [[Nhà Lê trung hưng|Lê Trung hưng]] và thứ 21 của nhà Hậu Lê trong [[lịch sử Việt Nam]].
 
==Thân thế==
Người dùng vô danh