Khác biệt giữa các bản “MacOS”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox OS
| name = macOS
| logo = macOS wordmark (2017).svg
| logo size = 100px
| screenshot = MacOS mojave Scrren.jpg
| screenshot_size = 310px
| caption = Ảnh chụp màn hình macOS Mojave, đang hiển thị thanh điều khiển chụp màn hình phía trên thanh dock.|logo size=200}}
| developer = [[Apple Inc.]]
| family = [[Macintosh]], [[Unix]]
| latest_release_version = 10.14.5 Build 18F132 (Mojave)
| latest_release_date = Ngày 14 tháng 5 năm 2018
| language count = 38 ngôn ngữ
| update model = [[Mac App Store]]
| language = [as of macOS Mojave]: Arabic, Catalan, Croatian, Chinese (Hong Kong), Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (Australia), English (United Kingdom), English (United States), Finnish, French (Canada), French (Europe), German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Spanish (Latin America), Spanish (Spain), Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
| working_state = Đang hoạt động
| language footnote = <ref name="macoslanguages">{{cite web|url=https://www.apple.com/macos/how-to-upgrade/|title=macOS – How to Upgrade – Apple|publisher=[[Apple Inc.|Apple]]|accessdate=September 28, 2016|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20160927013442/http://www.apple.com/macos/how-to-upgrade/|archivedate=September 27, 2016|df=mdy-all}}</ref>
| language = 38 ngôn ngữ
| kernel_type = [[Nhân lai]] ([[XNU]])
| ui = [[Giao diện người dùng đồ họa]]
| license = [[Độc quyền (kinh tế)|Độc quyền]]
| website = http{{URL|https://www.apple.com/macos/}}
| working_state = Đang hoạt động
|caption=Ảnh chụp màn hình macOS Mojave, đang hiển thị thanh điều khiển chụp màn hình phía trên thanh dock.|logo size=200}}
| marketing_target = Máy tính cá nhân
| kernel_type = [[Nhân lai]] ([[XNU]])
| update model = [[Mac App Store]]
| preceded_by = [[Classic Mac OS]]
| support_status = Supported
}}
 
'''macOS''' {{IPAc-en|ˌ|m|æ|k|_|əʊ|_|'|ɛ|s}},<ref name=ten_not_x>{{chú thích web| accessdate=ngày 20 tháng 12 năm 2006| date=ngày 15 tháng 7 năm 2004| title = What is an operating system (OS)?| url=http://support.apple.com/kb/TA22541| publisher=[[Apple Inc.|Apple]]| quote=The current version of Mac OS is Mac OS X (pronounced "Mac O-S ten").}}</ref> (trước đây là '''Mac OS X''') là một dòng hệ điều hành độc quyền, được phát triển và phân phối bởi [[Apple Inc.|Apple]], được cài đặt sẵn trên các máy tính [[Macintosh]]. ''macOS'' là thế hệ tiếp nối của [[Mac OS]], hệ điều hành ban đầu của Apple. Không như Mac OS, ''macOS'' là một hệ điều hành [[Unix|kiểu Unix]] được xây dựng trên công nghệ được phát triển tại [[NeXT]] trong nửa đầu những năm 1980 và cho đến khi Apple mua công ty này vào đầu năm 1997.