Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Tấn Phát”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Huỳnh Tấn Phát
| hình = HuynhTanPhat.jpg
| ngangcỡ hình = 175px
| cao =
| miêu tả =
| ngày sinh ={{ngày sinh|1913|2|15}}
| nơi sinh = Bình Đại, [[Mỹ Tho]], [[Liên bang Đông Dương|Đông Dương thuộc Pháp]]
| nơi ở =
| ngày chết = {{ngày mất và tuổi|1989|9|30|1913|2|15}}
| nơi chết = [[Thành phố Hồ Chí Minh|TP.HCM]], [[Việt Nam]]
 
| chức vụ = [[Tập tin:Bieutrung MTTQVN.gif|22px]]<br/>
[[Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam|Bí thư Đảng Đoàn,đoàn<br>Chủ tịch UỷỦy ban Trung ương <br>Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]
| bắt đầu = [[12 tháng 5]] năm [[1983]]
| kết thúc = [[2 tháng 11]] năm [[1988]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1983|5|12|1988|11|2}}
| tiền nhiệm = [[Hoàng Quốc Việt]]
| kế nhiệm = [[Nguyễn Hữu Thọ]]
| địa hạt = {{VIE}}
| phó chức vụ 2 =
| trưởngphó viên chức 2 =
 
| chức vụ 2 = [[Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước]]
| bắt đầu 2 = [[1982]]
| kết thúc 2 = [[30 tháng 9]] năm [[1989]]
| trưởng chức vụ 2 = [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch Hội đồng Nhà nước]]
| trưởng viên chức 2 =
* [[Trường Chinh]] ([[1982]] - [[1987]]
* [[Võ Chí Công]] ([[1987]] - [[1989]])
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 = [[Tập tin:Flag of Vietnam.svg|22px]] [[Việt Nam]] {{VIE}}
| trưởng chức vụ 2 = [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch Hội đồng Nhà nước]]
| phó chức vụ 2 =
| phótrưởng viên chức 2 =
* [[Trường Chinh]] ([[1982]] - [[1987]]
* [[Võ Chí Công]] ([[1987]] - [[1989]])
 
| chức vụ 3 = [[Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước]]
| bắt đầu 3 =[[23 tháng 2]] năm [[1979]]
| kết thúc 3 = [[14 tháng 6]] năm [[1982]]
| tiền nhiệm 3 = [[Đồng Sĩ Nguyên]] (Bộ trưởng Bộ xây dựng)