Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|'''Tổng Giám đốc [[Đài Truyền hình Việt Nam]]'''
|[[Trần Bình Minh]]
|[[Tập tin:Trần Bình Minh.jpeg|100px]]
|
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]