Khác biệt giữa các bản “Chính phủ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|'''Giám đốc [[Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh]]'''
|GS. TS. [[Nguyễn Xuân Thắng]]
|[[Tập tin:Nguyễn Xuân Thắng.jpeg|100px]]
|
|
* Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Trung ương Đảng]]