Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phong thần diễn nghĩa”

(Bổ sung nội dun)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Tác giả ==
Tác giả của ''Phong thần diễn nghĩa'' có thuyết nói là [[Hứa Trọng Lâm]] ({{zh|t=許仲琳|s=许仲琳}}), hiệu là Chung Sơn Dật Tẩu (mất 1566), người Phủ Ứng Thiên huyện Trực Lệ biên soạn. Thuyết khác lại cho rằng tác giả rất có thể là [[Lục Tây Tinh]] ({{zh|t=陸西星|s=陆西星}}), hiệu Trường Canh (mất 1601), người huyện Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô viết<ref name="tdvh">Mục từ ''Phong thần diễn nghĩa'', trên ''Từ điển văn học'' (bộ mới), Nhà xuất bản Thế giới, H. 2003, trang 1415-1416.</ref>.
 
== Nội dung tác phẩm ==