Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Tấn Phát”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| chức vụ = [[Tập tin:Bieutrung MTTQVN.gif|22px]]<br/>
[[Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam|Bí thư Đảng đoàn<br>, Chủ tịch Ủy ban Trung ương<br> Mặt trận Tổ quốc Việt Nam]]
| bắt đầu = [[12 tháng 5]] năm [[1983]]
| kết thúc = [[2 tháng 11]] năm [[1988]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1983|5|12|1988|11|2}}
 
| chức vụ 2 = [[Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước]]
| bắt đầu 2 = [[28 tháng 6]] năm [[1982]]
| kết thúc 2 = [[30 tháng 9]] năm [[1989]]
| tiền nhiệm 2 =
| tiền nhiệm 3 = [[Đồng Sĩ Nguyên]] (Bộ trưởng Bộ xây dựng)
| kế nhiệm 3 = [[Đỗ Quốc Sam]]
| địa hạt 3 = {{VIE}}
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
 
| chức vụ 4 = [[Phó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)|Phó Thủ tướng Chính phủ]]<br>[[Phó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)|Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng]]
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 = {{VIE}}
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| phó chức vụ 5 = Phó chủ tịch
| phó viên chức 5 = [[Phùng Văn Cung]], [[Nguyễn Văn Kiết]], [[Nguyễn Đóa]]
 
 
| đa số =