Khác biệt giữa các bản “Song Hào”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| bắt đầu 2 = [[23 tháng 4]] năm [[1982]]
| kết thúc 2 = [[1987]]
| tiền nhiệm 2 = [[Lê Hiến Mai|Dương Quốc Chính]]
| kế nhiệm 2 = [[Nguyễn Kỳ Cẩm]] (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)
| địa hạt 2 = {{VIE}}