Khác biệt giữa các bản “Hòa Bình (thành phố)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thành phố Hòa Bình có 133.34&nbsp;km² diện tích tự nhiên và dân số 189.210người (tháng 6 năm 2017).<ref>Theo Nghị định số 32/NQ-CP ban hành ngày 1 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Việt Nam.</ref>
 
Địa giới hành chính thành phố Hòa Bình: phía Đông giáp huyện [[Kỳ Sơn]] và huyện [[Kim Bôi]]; phía Tây giáp huyện [[Cao Phong]] và huyện [[Đà Bắc]]; phía Nam giáp huyện Cao Phong; phía Bắc giáp huyện [[Thanh Sơn (huyện)|Thanh Sơn]], tỉnh [[Phú Thọ]].
 
Ngày 14 tháng 08 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã họp kỳ thứ 10 (kỳ họp bất thường), theo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, toàn bộ dân số, diện tích huyện Kỳ Sơn sẽ sáp nhập vào thành phố Hòa Bình.
 
Như vậy, trong thời gian tới thành phố Hòa Bình sẽ giáp danh với thành phố Hà Nội, bởi vì huyện Kỳ Sơn có Phía Bắc và Đông Bắc Kỳ Sơn giáp huyện [[Ba Vì (huyện)|Ba Vì]] và huyện [[Thạch Thất]] của thành phố Hà Nội.
 
==Hành chính==
 
Ngày 14-7-2009, chuyển xã Trung Minh thuộc huyện Kỳ Sơn về thành phố Hòa Bình quản lý.
 
Ngày 14 tháng 08 năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã họp kỳ thứ 10 (kỳ họp bất thường), theo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, toàn bộ dân số, diện tích huyện Kỳ Sơn sẽ sáp nhập vào thành phố Hòa Bình.
 
Dự kiến năm 2019, các xã Thống Nhất, Yên Mông sẽ được chuyển thành 2 phường có tên tương ứng để thành phố Hòa Bình trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình vào năm 2020.
 
== Khí hậu ==
{{Weather box
|metric first=y
Người dùng vô danh