Khác biệt giữa các bản “Hoàng Quy”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ngày chết =
| nơi chết =
 
| chức vụ = Bí thư Tỉnh ủy [[Lào Cai]]
| bắt đầu = tháng 4 năm 1951
| địa hạt =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
 
| chức vụ 2 = Bí thư Tỉnh ủy [[Vĩnh Phú]]
| bắt đầu 2 = tháng 4 năm 1977
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
 
| chức vụ 3 = Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất [[Ủy ban Kế hoạch nhà nước|Ủy ban Kế hoạch Nhà nước]]
| bắt đầu 3 = [[29 tháng 10]] năm [[1983]]
| kết thúc 3 = [[16 tháng 2]] năm [[1987]]
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 = [[Đậu Ngọc Xuân]]
| địa hạt 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
 
| chức vụ 4 = Bộ trưởng Bộ Tài chính
| bắt đầu 4 = [[16 tháng 42]] năm [[1987]]
| kết thúc 4 = tháng 2 năm [[1992]]
| tiền nhiệm 4 = [[Vũ Tuân]]
| kế nhiệm 4 = [[Hồ Tế]]