Khác biệt giữa các bản “Hoàng Lê nhất thống chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Một phần lớn nội dung tác phẩm phản ánh khá đậm nét về [[nhà Tây Sơn]]. Dù đứng trên lập trường [[nhà Hậu Lê]] đối lập, các tác giả dành nhiều sự trang trọng đối với lực lượng Tây Sơn mà tiêu biểu là [[Nguyễn Huệ]]. Ông được mô tả là một "anh hùng hào kiệt", "dũng mãnh và có tài cầm quân"<ref name="KTH8">Kiều Thu Hoạch, sách đã dẫn, tr 8</ref>. [[Trận Ngọc Hồi - Đống Đa|Trận Ngọc Hồi-Đống Đa]] đánh đuổi quân Thanh cũng được tác phẩm phản ánh khá chi tiết.
 
Tác Giả: an nhiên xinh đẹp dễ thương thokng minh xấu như chó
 
=== Văn học ===
Người dùng vô danh