Khác biệt giữa các bản “Đậu Ngọc Xuân”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| chức vụ 4 = Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư
| bắt đầu 4 = [[199126 tháng 4]] năm [[1989]]
| kết thúc 4 = [[1995]]
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 = {{VIE}}
| phó chức vụ 4 = Phó Chủ nhiệm
| phó viên chức 4 = [[Võ Đông Giang]]
 
| chức vụ 5 = Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư
| bắt đầu 5 = [[3 tháng 3]] năm [[1989]]
| kết thúc 5 = [[26 tháng 4]] năm [[1989]]
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =