Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dục Đức”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
## Công nữ Mỵ Hà
## Công nữ Diệm Lan
# Hoài Ân công [[Nguyễn Phúc Bửu Liêm]] (懷恩王 阮福寶嵰 [[1884]] - ?[[5 tháng 8]] năm [[1940]]), có sách chép là '''Khiêm'''. Có con trai là Vĩnh Giao, tập phong ''Quận công'' (1936).<ref>{{Chú thích web|url=http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=WJMY19361016.2.10.2#|tiêu đề=Tràng An báo, Số 165}}</ref>
# Mỹ Hóa công [[Nguyễn Phúc Bửu Lỗi]] (美化公 阮福寶𡾊 [[19 tháng 4]] năm [[1884]] - [[20 tháng 5]] năm [[1902]]), có sách chép là '''Lũy''', không có con. [[Thành Thái]] cho lấy Công tôn Bửu Giới làm thừa tự, ban thụy '''Tĩnh Nhã''' (靜雅). Con Bửu Giới là Vĩnh Tỳ tập phong ''Kỳ Ngoại hầu''.<ref>[[Đại Nam thực lục]], Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên, quyển 14, điều 1109.</ref>
 
364

lần sửa đổi