Khác biệt giữa các bản “Lương (họ)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| [[Lương Văn Khang]] || || Thiếu tướng [[Công an Nhân dân Việt Nam|CANDVN]], Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ
|-
| [[Lương Tam Quang]] || || ThiếuTrung tướng [[Công an Nhân dân Việt Nam|CANDVN]], PhóThứ Chánh Văn phòngtrưởng Bộ Công An
|-
| Lương Hữu Quang || || Thiếu tướng [[Công an Nhân dân Việt Nam|CANDVN]], Tổng cục an ninh