Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Tình báo, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
* Chính ủy: [[Trung tướng]] [[Phan Văn Việt]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Dương Quốc Trung]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Phan Sỹ Minh]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Chí Thành]]
* Phó Tổng cục trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Phan Sỹ Minh]]
* Phó Chính uỷ: [[Thiếu tướng]] [[Trần Việt Thắng]]