Khác biệt giữa các bản “Tài sản lưu động”

thay đổi nội dung cho cụ thể hơn phần tiền trong ngân hàng
n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:18.1160000)
(thay đổi nội dung cho cụ thể hơn phần tiền trong ngân hàng)
 
[[Lãi suất hiện hành]] được tính bằng cách chia tổng tài sản hiện tại của tổng số [[nợ ngắn hạn]]. Nó thường được sử dụng như một chỉ báo về tính thanh khoản của công ty, khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
 
- Nguyễn Tiến Duy -
 
== Ghi chú ==
{{tham khảo}}
 
'''Tài sản lưu động''' = Tiền mặt + Tiền trong ngân hàng + công nợ + các khoản phải thu + đầu tư ngắn hạn + hàng tồn kho + chi phí trả trước
 
'''Tài sản lưu động'''
Người dùng vô danh