Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa cộng sản”

không có tóm lược sửa đổi
(Tập tin Boris_Yeltsin_19_August_1991-1.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Jcb vì lý do: c:Commons:Deletion requests/File:19 August 1991 Boris Yeltsin.png: Not found at URL. Besides ITAR/TA)
{{Chủ nghĩa Cộng sản }}
{{Các dạng chính phủ}}
{{Kinh tế sidebar}}
{{Chủ nghĩa Marx}}
{{Chủ nghĩa Marx-Lenin}}
:''Bài này nói về chủ nghĩa cộng sản như một hình thái xã hội và như một phong trào chính trị. Xin xem bài [[hệ thống xã hội chủ nghĩa]], [[đảng cộng sản]] và [[chủ nghĩa xã hội]] để tìm hiểu thêm.''
'''Chủ nghĩa cộng sản''' là một hình thái [[kinh tế xã hội]] và [[hệ tư tưởng chính trị]] ủng hộ việc thiết lập [[xã hội]] phi [[nhà nước]], không [[giai cấp]], tự do, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các [[phương tiện sản xuất]] nói chung.<ref>{{chú thích sách |last=Morris |first=William |authorlink=William Morris |title=News from nowhere |url=http://www.marxists.org/archive/morris/works/1890/nowhere/index.htm |language=tiếng Anh |accessdate=January 2008}}</ref><ref name="columbia">{{cite encyclopedia |title=Communism |url=http://www.bartleby.com/65/co/communism.html |encyclopedia=[[The Columbia Encyclopedia]] |edition=6th |year=2007}}</ref><ref name="encarta">{{cite encyclopedia |last=Colton |first=Timothy J. |title=Communism |url=http://encarta.msn.com/encyclopedia_761572241/Communism.html |encyclopedia=Microsoft Encarta Online Encyclopedia |year=2007}}</ref> [[Karl Marx]] cho rằng '''chủ nghĩa cộng sản''' sẽ là giai đoạn '''cuối cùng''' của lịch sử, đạt được qua một cuộc [[cách mạng vô sản]]. Trong xã hội cộng sản, các quyết định về việc [[sản xuất]] cái gì và theo đuổi những chính sách gì được lựa chọn một cách [[dân chủ trực tiếp|dân chủ]], cho phép mọi thành viên của [[xã hội]] tham gia vào quá trình quyết định trong cả hai lĩnh vực [[chính trị]] và [[kinh tế]]. Việc [[sản xuất]] và phân phối của cải được tiến hành công bằng giữa các [[công dân]].
 
== Liên kết ngoài ==
* {{Britannica|129104|Communism}}
 
* {{TĐBKVN|32265}}
* [http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12550&rb=0301 Lê Hải 2008, Chủ nghĩa Mác đương đại, Talawas]
* [http://www.tnvn.gov.vn/?page=109&nid=4191 Lý tưởng cộng sản sẽ thắp sáng thế kỷ XXI]
* [http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/Eres1481.htm Tư liệu: Nghị quyết 1481 của Hội đồng Châu Âu (toàn văn bằng Anh ngữ)]
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{Diệt chủng Campuchia}}
{{Chiến tranh Lạnh}}
{{Khối Đông Âu}}
{{Đông Âu Cộng sản}}
{{Sự sụp đổ các chế độ Cộng sản}}
{{Ý thức hệ chính trị}}
{{Chủ nghĩa xã hội}}
{{Chính trị}}
{{1000 bài cơ bản}}