Khác biệt giữa các bản “Ksor Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ngày chết =
| nơi chết =
| tên = Ksor Phước
| chức vụ 2 = [[Bộ trưởng|Bộ trưởng, Chủ nhiệm]] [[Ủy ban Dân tộc (Việt Nam)|Ủy ban Dân tộc]]
| bắt đầu 2 = [[8 tháng 8]] năm [[2002]]
| kết thúc 2 = [[2 tháng 8]] năm [[2007]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2002|8|8|2007|8|2}}
| tiền nhiệm 2 = [[Hoàng Đức Nghi]] (Ủy ban Dân tộc miền núi)
| kế nhiệm 2 = [[Giàng Seo Phử]]
| địa hạt 2 = [[Việt Nam]]{{VIE}}
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =