Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Phú Thọ”

không có tóm lược sửa đổi
|Thành viên 1=[[Bùi Minh Châu]]
|Chức vụ 2=Phó Bí thư
|Thành viên 2= [[Bùi Văn Quang]] - T.trực<br />[[Hoàng Công Thủy]]- T.trực
|Số người 2=2
|Chức vụ 3=Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy
|Bùi Minh Châu||
|-align="center"
| rowspan="47" |5|| rowspan="45" |[[Hoàng Dân Mạc]]||rowspan=2|4/2013-9/2015||rowspan=2| ||rowspan=2|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Bùi Minh Châu||
|-align="center"
|Chu Ngọc Anh||Chủ tịch UBND
|-align="center"
| rowspan="25" |XVIII|| rowspan=2"3" |9/2015-1112/2018|| rowspan="23" | || rowspan=2"3" |Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ||Bùi Minh Châu||Chủ tịch UBND
|-align="center"
|Nguyễn Hữu Đông||đến 4/2016
|-
|Bùi Văn Quang
|Thường trực
|-
| rowspan="2" | [[Bùi Minh Châu]]
| rowspan="2" |12/2018 - nay
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
|Bùi Văn Quang
|Chủ tịch UBND
|-
|Hoàng Công Thủy
|Thường trực
|}
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy hiện nay:<ref>{{Chú thích web|url=http://www.phutho.gov.vn/he-thong-chinh-tri/Pages/TinTuc/189895/Tinh-uy-Phu-Tho.html|title=Tỉnh ủy Phú Thọ|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
# '''[[Bùi Minh Châu''']] - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
# [[Bùi Văn Quang]] - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
# Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
# Vi Trọng Lễ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
# Nguyễn Văn Khỏe - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
# Đinh Công Trực - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
# Phạm Xuân Khai - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
# Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
# Dương Hoàng Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
# Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì
Người dùng vô danh