Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Ngũ Lão”

Không có tóm lược sửa đổi
 
=== Quân sự ===
Trong hai cuộc chiến chống quân xâm lược [[nhà Nguyên]] ([[1285]]-[[1288]]) Phạm Ngũ Lão lập được nhiều chiến công. Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai ông cùng với [[Trần Quang Khải]] tiến đánh [[Chương Dương Độđộ|Chương Dương]], [[Hàm Tử quan|Hàm Tử]], đập tan đội binh thuyền khổng lồ của giặc và diệt quân [[nhà Nguyên|Nguyên]] chiếm đóng [[Thăng Long]]. Sau đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang 3 vạn quân phục kích đánh địch ở Vạn Kiếp, chặn đường địch rút chạy lên biên giới phía bắc và diệt được hai phó tướng địch là Lý Quán và [[Lý Hằng]].
 
Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba(12/1287), Phạm Ngũ Lão cùng các tướng bày trận phục kích đường rút lui của giặc trên [[sông Bạch Đằng]], trong trận này quân nhà Trần bắt sống các tướng nhà Nguyên là Phàn Tiếp, Áo Lỗ Xích, [[Ô Mã Nhi]]. Phạm Ngũ Lão tiếp tục truy kích cánh quân của [[Thoát Hoan]] trên đường bộ.
Người dùng vô danh