Khác biệt giữa các bản “Đẳng thức”

không có tóm lược sửa đổi
 
====== Tính chất liên quan đến phép nhân và phép chia: ======
* <math>a=b \Rightarrow a*cac=b*cbc</math>
* <math>a=b \Rightarrow a/c=b/c</math>
==Tham khảo==
Người dùng vô danh