Khác biệt giữa các bản “Trại súc vật”

''Một điều khác: nó sẽ bớt gây hấn hơn nếu loài vật thống trị trong cuốn sách không phải là những con lợn. Tôi nghị việc lựa chọn lợn làm loài thống trị chắc chắn gây cảm giác xúc phạm tới nhiều người, và đặc biệt tới những người dễ tự ái, như người Nga.''}}
 
Dù được viết năm 1943, ''Animal Farm'' mãi tới năm 1945 Animal Farm mới được xuất bản.
 
==Vấn đề "Tự do báo chí" tại Anh==