Khác biệt giữa các bản “Phó Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
|
|Phó bí thư tỉnh ủy
|03/2014-15/09/2018
|10/2015-nay
|
|-align=center
|
|-align=center
| rowspan="24" |52
| rowspan="24" |[[Tỉnh ủy Sơn La|Sơn La]]
| rowspan="24" |XIV
|[[Nguyễn Đắc Quỳnh]]
|
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
|9/2015-nay
|Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
|-align=center
|[[Cầm Ngọc Minh]]
|
|Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
|9/2015-nay03/2019
|
|-
|-align=center
|Nguyễn Hữu Đông
|Phó Bí thư Tỉnh ủy
|1003/20152016-nay
|nguyên [[Bí thư Tỉnh ủy|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy]] [[Phú Thọ]]
|-
|[[Hoàng Quốc Khánh]]
|
|Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
|06/2019-nay
|
|- align="center"
| rowspan="3" |53
| rowspan="3" |[[Tỉnh ủy Tây Ninh|Tây Ninh]]
|
|Phó Bí thư Thường trực
|10/2015-anynay
|
|-align=center
|
|Phó Bí thư tỉnh ủy
|10/2015-anynay
|
|-align=center
Người dùng vô danh