Khác biệt giữa các bản “Phó Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
|
|-align=center
| rowspan="89" |31
| rowspan="89" |[[Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh|Thành phố Hồ Chí Minh]]
| rowspan="89" |X
|[[Tất Thành Cang]]
|style="background:#FF0000; color:white;" |
|Phó Bí thư thànhThường ủytrực Thành ủy
|10/2015-12/2018
|Miễn nhiệm
|10/2015-12/2018
|nghỉ hưu từ 1/1/2019
|-
| [[Nguyễn Thị Lệ]]
|Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố
|04/2019-nay
|
|-align=center
| rowspan="2" |[[Nguyễn Thành Phong]]
|rowspan="2" |[[Võ Văn Thưởng]]
|style="background:#FF0000; color:white;" |
|rowspan="2" |Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
|rowspan="2" |10/2015-2/2016
|rowspan="2" |Ủy viên Bộ Chính trị từ tháng 1/2016
|[[Võ Thị Dung]]
|
|Phó Bí thư ThườngThành trựcủy
|5/2016-nay||
|-align=center
|[[Trần Lưu Quang]]
|style="background:#FF0000; color:white;" |
|Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
|2/2019-nay
|
|
|Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
|10/2015-2/2019||nghỉchuyển chếcông độtác
|-align=center
|[[Trần Tiến Dũng]]|| || Phó bí thư tỉnh ủy<br>Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh||2/2019-nay
|
|-align=center
| rowspan="48" |44
| rowspan="48" |[[Tỉnh ủy Phú Thọ|Phú Thọ]]
| rowspan="48" |XVIII
| rowspan="23" |[[Bùi Minh Châu]]
| rowspan="23" style="background:#FF0000; color:white;" |
|Phó Bí thư Thường trực
|9/2015-12/2015
|-align=center
|Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
|11/2015-nay03/2019
|-
|Chủ tịch [[Hội đồng nhân dân]] tỉnh
|03/2019-nay
|
|-align=center
|[[Nguyễn Hữu Đông]]
|Điều chuyển tỉnh ủy Sơn La, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ 1/2016
|-align=center
| rowspan="3" |[[Bùi Văn Quang]]
| rowspan="23" |
|Phó Bí thư Tỉnh ủy
|6/2016-nay
|nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (2016-2019)
|-
|Chủ tịch [[Hội đồng nhân dân]] tỉnh
|6/2016-03/2019
|
|-
|Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
|03/2019-nay
|
|-
|Hoàng Công Thủy
|
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
|606/20162019-nay
|nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
|- align="center"
| rowspan="45" |45
| rowspan="45" |[[Tỉnh ủy Phú Yên|Phú Yên]]
| rowspan="45" |XVI
|[[Lương Minh Sơn]]
|
|10/2015-nay
|
|- align="center"
| rowspan="2" |[[Hoàng Văn Trà]]
| rowspan="2" |
|Phó Bí thư Tỉnh ủy
|10/2015-8/2018
| rowspan="2" |hiện là [[Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương]]
| rowspan="2" |
|-align=center
|Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
|11/2015-8/2018
|-align=center
| rowspan="2" |[[Phạm Đại Dương]]
| rowspan="32" |46
|Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
|8/2018-nay
|
|-
|-align=center
|Phó Bí thư Tỉnh ủy
| rowspan="3" |46
|8/2018-nay
| rowspan="3" |[[Tỉnh ủy Quảng Bình|Quảng Bình]]
|
| rowspan="3" |XVI
|- align="center"
| rowspan="4" |46
| rowspan="34" |[[Tỉnh ủy Quảng Bình|Quảng Bình]]
| rowspan="34" |XVI
|[[Nguyễn Hữu Hoài]]
|
|10/2015-12/2018
|
|-
|-align=center
| Trần Thắng
|
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
|26/03/2019-nay
|
|- align="center"
| rowspan="2" |[[Trần Công Thuật]]
| rowspan="2" |
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
|10/2015-nay
| rowspan="2" |nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
|-align=center
|Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
|
|-align=center
| rowspan="35" |48
| rowspan="35" |[[Tỉnh ủy Quảng Ngãi|Quảng Ngãi]]
| rowspan="35" |XIX
|[[Nguyễn Thanh Quang]]
|
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
|10/2015-nay02/2019
|
|-
| rowspan="2" |Bùi Thị Quỳnh Vân
| rowspan="2" |
|Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
|05/2019-nay
| rowspan="2" |Ủy viên dự khuyết [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII]]
|-
|Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
|[[30 tháng 6]] năm [[2016]] – nay
|-align=center
|[[Trần Ngọc Căng]]
Người dùng vô danh