Khác biệt giữa các bản “Victor Hugo”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Tiểu thuyết ===
* Bug- Jargal - Người nô lệ da đen (Bug-Jargal) (1820)
* Han d'Islande (1823) (Hãn của Islande) (1823)
* Le Dernier Jour d'un condamné (Ngày cuối cùng của kẻmột tử tù, (Le Dernier Jour d'un condamné) (1829)
* [[Nhà thờ Đức Bà Paris (tiểu thuyết)|Nhà thờ Đức Bà Paris]] (''Notre-Dame de Paris'') (1831)
* [[Claude, thằng cùng]] (''Claude Gueux'') (1834)
* [[Những người khốn khổ]] (''Les Misérables'') (1862)
* [[Lao động Biểnbiển cả]] (''Les Travailleurs de la mer'') (1866)
* [[Thằng cười]] (''L'Homme qui rit'') (1869)
* [[Chín mươi ba]] (''Quatre-vingt-treize'') (1874)