Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng Khánh”

(Đổi lại bức tranh chính xác)
Theo [[Đại Nam thực lục]] và Nguyễn Phước Tộc thế phả, vua Đồng Khánh có sáu người con trai, 3 người con gái. Tuy nhiên quyển Hoàng tộc lược biên của dòng họ Nguyễn chép rằng ông có 6 trai, 6 gái, song không kể rõ tên của các công chúa:<ref>Tôn Thất Cổn, sách đã dẫn, trang 28.</ref>
# [[Khải Định|Nguyễn Phúc Bửu Đảo]] (阮福寶嶹), tức '''Khải Định Hoàng đế''' ([[8 tháng 10]] năm [[1885]] - [[6 tháng 11]] năm [[1925]]), mẹ là Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu.
# An Hóa Quận vương [[Nguyễn Phúc Bửu Tung]] (安化郡王阮福寶{{Tích tự|𡾼|trái 山 phải 雙}}) ([[1 tháng 3]] năm [[1886]] - [[23 tháng 1]] năm [[1900]]), mẹ là Quan phi.
# Nguyễn Phúc Bửu Nguy (阮福宝巍), mẹ là Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu, chết non.
# Nguyễn Phúc Bửu Nga (阮福寶峨), mẹ là Phụ Thiên Thuần Hoàng hậu, chết non.
372

lần sửa đổi