Khác biệt giữa các bản “Hiệu ứng rắn hổ mang”

* [[Hiệu ứng Streisand|Hiệu ứng đường phố]]
* Primum non nocere (non-maleficence) một trong những giới luật chính và nguyên tắc cơ bản của đạo đức sinh học
* [[Chiến dịch diệt chim sẻ|Chiến dịch Four Pests]] đặc biệt tiêu diệt chim sẻ
* Vụ bê bối khuyến khích nhiệt tái tạo
* [[Hiệu ứng Streisand]]