Khác biệt giữa các bản “Hiệu ứng rắn hổ mang”

→‎Xem thêm: "perverse"
(→‎Xem thêm: "perverse")
* Luật của Goodhart
* Luật của Campbell
* Khuyến khích đồi trụy
* [[Nhà nước Tự do Congo|Chính sách chặt tay của Leopold II]]
* [[Hiệu ứng Streisand|Hiệu ứng đường phố]]