Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ”

Xoa
(Xoa)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Xoa)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Châu Phi và vùng Tây Nam châu Á===
*[[Ngữ hệ Phi-Á]] - 375 (''Afro-Asiatic'')
*[[Ngữ hệ Niger-Congo]] - 1514
*[[Ngữ hệ Nin-Sahara]] - 204 (''Nilo-Saharan'')
Người dùng vô danh