Khác biệt giữa các bản “Hiệu ứng rắn hổ mang”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Những trường hợp khác ==
=== Việt Nam ===
Một sự cố tương tự đã xảy ra ở [[Hà Nội]], [[Việt Nam]], dưới thời [[Pháp thuộc]]. Chế độ thuộc địa đã tạo ra một chương trình tiền thưởng trả phần thưởng cho mỗi con chuột bị giết.<ref name="freak">{{Chú thích web|url=http://freakonomics.com/2012/10/11/the-cobra-effect-a-new-freakonomics-radio-podcast/|title=The Cobra Effect: A New Freakonomics Radio Podcast|author=Dubner|first=Stephen J.|date=11 October 2012|publisher=Freakonomics, LLC|access-date=24 February 2015}}</ref> Để có được tiền thưởng, mọi người sẽ dùng bằng chứng là đuôi chuột bị cắt đứt.
 
Tuy nhiên, các quan chức thuộc địa bắt đầu chú ý đến chuột ở Hà Nội không có đuôi. Những người bắt chuột Việt Nam sẽ bắt chuột, cắt đuôi của chúng và sau đó thả chúng trở lại vào cống để chúng có thể sinh sản và sản xuất nhiều chuột hơn, do đó làm tăng doanh thu của những người bắt chuột.<ref>{{Chú thích tạp chí|last=Vann|first=Michael G.|year=2003|title=Of Rats, Rice, and Race: The Great Hanoi Rat Massacre, an Episode in French Colonial History|journal=French Colonial History|volume=4|issue=|pages=191–203|doi=10.1353/fch.2003.0027}}</ref>
 
== Trong truyền thông ==
Một cuốn sách năm 2001 của nhà kinh tế người Đức [[Horst Siebert]] có tựa đề là ''Hiệu ứng'' rắn hổ mang.<ref name="siebert">{{Chú thích sách|title=Der Kobra-Effekt. Wie man Irrwege der Wirtschaftspolitik vermeidet|last=Siebert|first=Horst|publisher=Deutsche Verlags-Anstalt|year=2001|isbn=3-421-05562-9|location=Munich|language=de}}</ref>
 
== Xem thêm ==