Khác biệt giữa các bản “Kilôgam”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
{{1000 bài cơ bản}}
{{Hộp thông tin đơn vị
 
| name = Kilogram
| image = Poids fonte 1 kg 01.jpg
| standard = [[SI base unit]]
| quantity = [[mass]]
| symbol = kg
| units1 = [[Avoirdupois]]
| inunits1 = ≈&thinsp;{{val|2.205}} [[pound (mass)|pounds]]<ref group="Note">The avoirdupois pound is part of both [[United States customary units|United States customary system of units]] and the [[Imperial units|Imperial system of units]]. It is defined as exactly {{val|0.45359237|ul=kilograms}}.</ref>&thinsp;
| units2=British Gravitational
| inunits2= ≈&thinsp;{{val|0.0685}} [[slug (unit)|slugs]]&thinsp;
}}
'''Kilôgam''' (viết tắt là '''kg''') là [[đơn vị đo khối lượng]], một trong bảy đơn vị đo cơ bản của [[sI|hệ đo lường quốc tế]] (SI). Từ giờ cho đến ngày 20 tháng 5 năm 2019 <ref>{{cite web|url=https://www.nist.gov/news-events/news/2018/11/historic-vote-ties-kilogram-and-other-units-natural-constants|title=Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants|publisher=NIST|date=16 November 2018|access-date=16 November 2018}}</ref>, nó được định nghĩa là "khối lượng của khối kilôgam chuẩn quốc tế, làm từ [[hợp kim]] [[platin]]-[[iridi]], được tổ chức [[BIPM]] lưu giữ trong điều kiện miêu tả theo BIPM 1998". Chữ [[kilô]] (hoặc trong viết tắt là '''k''') viết liền trước các đơn vị trong hệ đo lường quốc tế để chỉ rằng đơn vị này được nhân lên 1000 lần. Xem thêm trang [[Tiền tố SI|Độ lớn trong SI]].
 
 
==Tham khảo==
<references group="Note"/>
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==