Khác biệt giữa các bản “Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| phó chức vụ 2 = [[Phó chủ tịch nước]]
| phó viên chức 2 = [[Nguyễn Hải Thần]] (1945-1946)<br >[[Vũ Hồng Khanh]] (1946)<br >[[Tôn Đức Thắng]] (1960-1969)
| chức vụ 4 = [[Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam|Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao]]<br/>[[Tổng tư lệnh]] [[Quân đội nhân dân Việt Nam|các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam]]
| bắt đầu 4 = [[219 tháng 98]] năm [[1948]]
| kết thúc 4 = [[2 tháng 9]] năm [[1969]]<br />{{số năm theo năm và ngày|19451948|98|219|1969|9|2}}
| tiền nhiệm 4 = '''đầu tiên'''
| kế nhiệm 4 = [[Tôn Đức Thắng]]