Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

không có tóm lược sửa đổi
DNA polymeraza:
 
DNA polymeraza I: sửacắt saiARN mồi, tổng hợp mạch polinucleotit mới.
 
DNA polymeraza II: táisửa khởisai độngsau khi nối các đoạn okazaki.
 
DNA polymeraza III: lắp ráp nu, kéo dài mạch đơn mới.
Người dùng vô danh