Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngôn ngữ đơn lập”

Đã lùi lại sửa đổi 54963863 của 2405:4800:6947:A70:CDC2:A2AB:6741:2136 (thảo luận)
(Ngon ngu hoa ket)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 54963863 của 2405:4800:6947:A70:CDC2:A2AB:6741:2136 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{chú thích trong bài}}{{wikify}}
Đây là một trong bốn loại hình [[ngôn ngữ]] quan trọng của thế giới: loại hình '''ngôn ngữ đơn lập''' hay còn gọi là '''ngôn ngữ cách thể''', loại hình [[Ngôn ngữ giao ket|p]]ngôn ngữ chắp dính ([[ngôn ngữ giao kết]]), loại hình ngôn ngữ hòa kết, loại hình ngôn ngữ lập khuôn.
 
Ở đây có hai cách hiểu: đơn lập về ngữ âm và đơn lập về ngữ pháp. Đơn lập về ngữ âm giống như tính đơn tiết của từ hay hình vị. Đơn lập về ngữ pháp nói đến tính độc lập của từ hoạt động trong câu do đặc điểm cấu tạo từ không có sự phân chia thành căn tố và phụ tố.
Người dùng vô danh