Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| địa hạt 7 = [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
| phó chức vụ 7 = Phó Chủ nhiệm
| phó viên chức 7 = [[Nguyễn Văn Trân]]<br>[[Lê Văn Hiến]]
 
| chức vụ 8 = Bộ trưởng Phủ Thủ tướng