Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Các vận động viên giành huy chương Thế vận hội”

không có tóm lược sửa đổi
n (→‎top: clean up using AWB)
| group1 = [[Thế vận hội Mùa hè]]
| list1 =
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1896|1896]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1900|1900]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1904|1904]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1908|1908]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1912|1912]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1920|1920]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1924|1924]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1928|1928]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1932|1932]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1936|1936]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1948|1948]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1952|1952]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1956|1956]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1960|1960]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1964|1964]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1968|1968]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1972|1972]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1976|1976]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1980|1980]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1984|1984]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1988|1988]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1992|1992]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 1996|1996]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 2000|2000]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 2004|2004]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 2008|2008]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 2012|2012]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa hè 2016|2016]]
 
| group2 = [[Thế vận hội Mùa đông]]
| list2 =
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1924|1924]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1928|1928]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1932|1932]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1936|1936]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1948|1948]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1952|1952]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1956|1956]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1960|1960]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1964|1964]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1968|1968]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1972|1972]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1976|1976]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1980|1980]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1984|1984]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1988|1988]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1992|1992]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1994|1994]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 1998|1998]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 2002|2002]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 2006|2006]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 2010|2010]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông 2014|2014]]
* [[Danh sách vận động viên giành huy chương Thế vận hội Mùa đông 2018|2018]]
}}<noinclude>
{{Tài liệu}}