Khác biệt giữa các bản “Quan hệ nhân quả”

không có tóm lược sửa đổi
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Khoa học triết học bằng Triết học khoa học)
 
{{chú thích trong bài}}
 
'''Hiệu ứng vật lý''' là hiện tượng ''nhân quả'' trên hệ vật lý. Khi ta luôn quan sát được một kết quả trên một hệ vật lý khi đặt hệ đó trong một trạng thái vật lý nhất định, ta có một hiệu ứng vật lý. Trạng thái nhất định áp dụng vào hệ chính là nguyên nhân gây ra hiệu ứng. Đây chính là lý thuyết phủ nhận việc du hành thời gian về quá khứ.
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh