Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Mặt trận phía Tây (Thế chiến I)”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Thay cả nội dung bằng “{{Campaign |name= |battles= }}”)
n
{| class="infobox" style="width: 315px; border-spacing: 2px; "
{{Campaign
|-
|name=
! style="background:lightsteelblue;" width=100% | [[Mặt trận phía Tây (Chiến tranh thế giới lần thứ 1)|Mặt trận phía Tây]]
|battles=
|-
}}
| colspan=2 style="font-size: 90%;" | [[Trận Frontiers|Frontiers]] – [[Trận Liège|Liège]] – [[Vòng vây Antwerp|Antwerp]] – [[Cuộc đại rút lui]] – [[Chạy đua về biển]] – [[Trận Neuve Chapelle|Neuve Chapelle]] – [[Trận Ypres lần thứ 2| Ypres lần 2]] – [[Trận Artois lần thứ 2|Artois lần 2]] – [[Trận đồi 70|Đồi 70]] – [[Trận Artois lần thứ 3|Artois lần 3]] – [[Trận Loos|Loos]] – [[Trận Verdun|Verdun]] – [[Trận Hulluch|Hulluch]] – [[Trận Somme (1916)|Somme]] – [[Trận Arras (1917)|Arras]] – [[Trận Vimy Ridge|Vimy Ridge]] – [[Trận Aisne lần thứ 2|Aisne lần 2]] – [[Trận Messines|Messines]] – [[Passchendaele]] – [[Trận Cambrai|Cambrai]] – [[Phản công mùa xuân|Michael]] – [[Trận the Lys|Lys]] – [[Trận Aisne lần thứ 3]] – [[Trận Belleau Wood|Belleau Wood]] – [[Trận Marne lần thứ 2|Marne lần 2]] – [[Trận Château-Thierry (1918)|Château-Thierry]] – [[Trận Hamel|Hamel]] – [[Đợt phản công một trăm ngày]]
}|}