Khác biệt giữa các bản “Họ người Hoa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Cải họ===
Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, nhiều người đã cải họ bởi các nguyên nhân khác nhau.
Trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, nhiều người đã cải họ bởi các nguyên nhân khác nhau. Giai cấp thống trị thường ban họ cho sủng thần của mình, ví dụ, các hoàng đế [[nhà Hán]] thường ban [[Lưu (họ)|họ Lưu (劉)]] của mình, [[nhà Đường]] thì ban [[Lý (họ)|họ Lý (李)]], và [[nhà Tống]] ban [[Triệu (họ)|họ Triệu (趙)]]. Tuy nhiên, số khác thì lại tránh dùng họ giống với họ/tên người cai trị, ví dụ [[Sư (họ)|họ Sư]] ([[:zh:師姓|師]]) phải đổi qua họ Soái ([[:zh:帥姓|帥]]) để [[húy kỵ|kiêng húy]] của [[Tư Mã Sư]]. Số khác có thể đã đổi họ để thoát khỏi sự truy bắt của kẻ thù trong thời loạn lạc, như nhiều người [[Đoan Mộc|họ Đoan Mộc]] ([[:zh:端木姓|端木]]) đã phải đổi thành [[Mộc (họ)|Mộc]] (木 hoặc 沐), họ Cung (共) bị đổi thành [[Cung (họ)|Cung]] (龔). Họ người Hoa cũng có thể bị đổi bởi việc giản lược hóa chữ viết ([[Mạc (họ)|họ Mạc]] ban đầu được viết là 幕, sau đổi thành 莫), hoặc chuyển từ [[họ kép người Hoa|họ kép]] sang họ đơn ([[Đoàn Can (họ)|Đoàn Can]] (段干) thành [[Đoàn (họ)|Đoàn]] (段)). Cũng có trường hợp thay đổi do nhầm lẫn, hoặc do không hài lòng với họ đó ([[Ai (họ)|họ Ai]] (哀) với nghĩa "bi ai, sầu thảm" bị chuyển thành Trung (衷) với nghĩa "trung thực").<ref>{{cite book |title=In Search of Your Asian Roots: Genealogical Research on Chinese Surnames |author=Sheau-yueh J. Chao |isbn=978-0806349466 |publisher=Clearfield |year= 2009 |url=https://books.google.com/books?id=t26Iv0Octa0C&pg=PA8&f=false#v=onepage&q&f=false |pages=8–9 }}</ref>
 
Giai cấp thống trị thường ban họ cho sủng thần của mình, ví dụ, các hoàng đế [[nhà Hán]] thường ban [[Lưu (họ)|họ Lưu (劉)]] của mình, [[nhà Đường]] thì ban [[Lý (họ)|họ Lý (李)]], và [[nhà Tống]] ban [[Triệu (họ)|họ Triệu (趙)]].
 
Tuy nhiên, số khác thì lại tránh dùng họ giống với họ/tên người cai trị, ví dụ [[Sư (họ)|họ Sư]] ([[:zh:師姓|師]]) phải đổi qua họ Soái ([[:zh:帥姓|帥]]) để [[húy kỵ|kiêng húy]] của [[Tư Mã Sư]].
 
Số khác có thể đã đổi họ để thoát khỏi sự truy bắt của kẻ thù trong thời loạn lạc, như nhiều người [[Đoan Mộc|họ Đoan Mộc]] ([[:zh:端木姓|端木]]) đã phải đổi thành [[Mộc (họ)|Mộc]] (木 hoặc 沐), họ Cung (共) bị đổi thành [[Cung (họ)|Cung]] (龔).
 
Họ người Hoa cũng có thể bị đổi bởi việc giản lược hóa chữ viết ([[Mạc (họ)|họ Mạc]] ban đầu được viết là 幕, sau đổi thành 莫), hoặc chuyển từ [[họ kép người Hoa|họ kép]] sang họ đơn ([[Đoàn Can (họ)|Đoàn Can]] (段干) thành [[Đoàn (họ)|Đoàn]] (段)).
 
Cũng có trường hợp thay đổi do nhầm lẫn, hoặc do không hài lòng với họ đó ([[Ai (họ)|họ Ai]] (哀) với nghĩa "bi ai, sầu thảm" bị chuyển thành Trung (衷) với nghĩa "trung thực").<ref>{{cite book |title=In Search of Your Asian Roots: Genealogical Research on Chinese Surnames |author=Sheau-yueh J. Chao |isbn=978-0806349466 |publisher=Clearfield |year= 2009 |url=https://books.google.com/books?id=t26Iv0Octa0C&pg=PA8&f=false#v=onepage&q&f=false |pages=8–9 }}</ref>
 
==Phân bố==