Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hạ Hầu Anh”

(→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Restructure category + change Thể loại:172 TCN by Thể loại:Năm 172 TCN, Executed time: 00:00:00.2652005 using AWB)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ông vốn là người chăn ngựa đánh xe ở nha môn huyện Bái, rất thân thiết với Lưu Bang - khi đó là một đình trưởng ở huyện Bái. Lưu Bang một lần trêu đùa Hạ Hầu Anh, phải chịu xử tội, Hạ Hầu Anh giúp Lưu Bang giấu tội. Sau đó ông bị giam và chịu phạt đánh mấy trăm trượng.
 
Hạ Hầu Anh và [[Tiêu Hà]] là những người đầu tiên tham gia cùng Lưu Bang khởi sự, là người đánh xe cho Lưu Bang. Ông đánh xe giỏi lại là người gan dạ xông pha trận mạc, nên được ban tước Đằng Côngcông. Khi [[Hạng Vũ]] diệt [[nhà Tần]], phong Bái Côngcông Lưu Bang làm Hán Vươngvương. Hán Vươngvương ban tước hầu cho ông, hiệu là Chiêu Bình Hầuhầu, kiêm chức Thái Bộc.
 
Sau khi Lưu Bang bình định Tam Tần, Hạ Hầu Anh cùng Hán Vươngvương vào [[Từ Châu|Bành Thành]]. Trận Bành Thành, Lưu Bang bị [[Hạng Vũ]] đánh bại, quân [[nhà Hán|Hán]] thua to, Lưu Bang bỏ chạy, gia quyến thất lạc. Trên đường, Lưu Bang gặp hai con là [[Hán Huệ Đế|Lưu Doanh]] và công chúa [[Lỗ Nguyên Công chúa|Lỗ Nguyên]], Hạ Hầu Anh liền đưa hai đứa trẻ theo cùng. Khi quân Sở đuổi sát, Lưu Bang vì quý thiên hạ hơn quý con nên đã ba lần hất hai đứa trẻ xuống xe để xe chạy nhanh hơn, nhưng cả ba lần Hạ Hầu Anh đều xuống xe bế lên đưa đi tiếp. Lưu Bang khi đó vô cùng tức giận, đã muốn giết Anh, nhưng cuối cùng cũng thoát được. Lưu Doanh và công chúa Lỗ Nguyên được đưa về Phong Ấp.
 
Khi Lưu Bang xưng đế (202 TCN), Hạ Hầu Anh phò Lưu Bang bắt Sở Vươngvương [[Hàn Tín]] lập công. Hạ Hầu Anh luôn theo Lưu Bang trong các cuộc bình định sau đó. Lưu Bang chết, Hạ Hầu Anh giữ chức Thái Bộc, theo hầu Hiếu Huệ Đếđế và [[Lã hậu|Lã Hậu]]. Lã Hậuhậu chết (180 TCN), thế lực họ Lã bị diệt, ông tiếp tục phò Đại Vương [[Hán Văn Đế|Lưu Hằng]] lên ngôi.
 
Hạ Hầu Anh giữ chức Thái Bộc cho tới khi mất vào năm 172 TCN, không rõ lúc đó ông bao nhiêu tuổi. Thụy hiệu của ông là Văn Hầuhầu.
 
== Xem thêm ==