Khác biệt giữa các bản “Đô thị”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# Đạt được các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan đô thị.
 
Tính đến này 27 tháng 5 năm 2019, tại Việt Nam có 833 đô thị, bao gồm 2 đô thị loại đặc biệt, 20 đô thị loại I, 30 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 8485 đô thị loại IV và 652 đô thị loại V.
 
===Úc===