Khác biệt giữa các bản “1000000000”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}[[Hệ nhị phân|Nhị phân]] = 111011100110101100101000000000<nowiki><sup>2/sup</nowiki>
{{tham khảo}}
 
[[Hệ tam phân|Tam phân]] = 2120200200021010001<nowiki><sup>3/sup</nowiki>
{{sơ khai toán học}}
 
[[Hệ tứ phân|Tứ phân]] = 323212230220000<nowiki><sup>4/sup</nowiki>
 
[[Hệ ngũ phân|Ngũ phân]] = 4022000000000<nowiki><sup>5/sup</nowiki>
 
[[Hệ lục phân|Lục phân]] = 243121245344<nowiki><sup>6/sup</nowiki>
 
[[Hệ bát phân|Bát phân]] = 7346545000<nowiki><sup>8/sup</nowiki>
 
[[Hệ thập nhị phân|Thập nhị phân]] = 23AA93854<nowiki><sup>12/sup</nowiki>
 
[[Hệ thập lục phân|Thập lục phân]] = 3B9ACA00<nowiki><sup>16/sup</nowiki>
 
[[Hệ nhị thập phân|Nhị thập phân]] = FCA0000<nowiki><sup>20/sup</nowiki>
 
[[Hệ cơ số 36|Cơ số 36]] = GJDGXS<nowiki><sup>36/sup</nowiki>
 
[[Hệ lục thập phân|Lục thập phân]] = 1H9<u>BKE</u><nowiki><sup>60/sup</nowiki>{{sơ khai toán học}}
 
[[Thể loại:Số nguyên]]
Người dùng vô danh