Khác biệt giữa các bản “An Jae-hyeon”

Không thay đổi kích thước ,  9 tháng trước
n
Đã khóa “An Jae-hyeon” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:13, ngày 29 tháng 8 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:13, ngày 29 tháng 8 năm 2019 (UTC)))
n (Đã khóa “An Jae-hyeon” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:13, ngày 29 tháng 8 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:13, ngày 29 tháng 8 năm 2019 (UTC))))