Khác biệt giữa các bản “Nhân hệ điều hành”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{Hợp nhất từ|Hạt nhân (khoa học máy tính)}}
[[Tập tin:Kernel Layout.svg|nhỏ|200px|Nhân hệ điều hành kết nối phần mềm ứng dụng với phần cứng máy tính.]]
'''Nhân hệ điều hành''' ''(tiếng Anh: '''Kernel''')'' là thành phần trung tâm của hầu hết các [[hệ điều hành]] máy tính. Nó có nhiệm vụ quản lý các tài nguyên hệ thống (liên lạc giữa các thành phần [[phần cứng]] và [[phần mềm]]).<ref name="Wulf74">Wulf 74 các trang 337-345</ref> Thông thường, với vai trò một thành phần cơ bản của một hệ điều hành, nhân có thể cung cấp các [[tầng trừu tượng]] mức thấp nhất cho các tài nguyên máy tính (đặc biệt là [[RAM|bộ nhớ]], [[CPU]], và các [[thiết bị vào ra]] mà phần mềm ứng dụng cần điều khiển để thực hiện các chức năng của mình. Nhân hệ điều hành thường cung cấp các tiện ích xử lý này cho các [[tiến trình (máy tính)|tiến trình]] của các phần mềm ứng dụng qua các cơ chế [[liên lạc giữa các tiến trình]] (''inter-process communication'') và các [[hàm hệ thống]] (''system call'').