Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Xuân”

(Đã lùi lại sửa đổi 54916983 của Nguyenmanhtien81 (thảo luận) ở đâu vậy ạ)
Thẻ: Lùi sửa
[[Tháng mười|Tháng 10]], Nguyễn Xuân kéo đại quân về [[Cố đô Huế|Kinh đô Huế]], được ban tước ''hầu'', gia hàm Thái tử Thái bảo.
 
Nhưng chẳng bao lâu thì ông lâm bệnh mất ([[1835]]). Thái tử Thái bảo Đô thống thự Tiền quân Đô thống phủ Chưởng  phủ sự, Tân Long hầu, Nguyễn Xuân, mất. Vua được tin, nghỉ triều 2 ngày. Dụ Nội các rằng : “Nguyễn Xuân, tính vốn thuần cẩn, giữ phận mình không thay đổi, trước đây vâng lệnh đi đánh, thề một lòng đánh giặc cho vua, hai lần đánh bại giặc Xiêm, lấy lại được thành kiên cố, ba năm khó nhọc, lập được công to, sự nghiệp được ghi vào cờ cân thường, tước thưởng được dài mãi với non sông. Những mong được hưởng Phước lâu dài, nào ngờ mới bị bệnh, đã mất, nghe cáo phó, rớt nước mắt, thực đáng thương tiếc ! Vậy chuẩn cho thực thụ ngay, đặt cho tên thuỵ là Vũ Nghị, thưởng gấm hoa, nhiễu hoa, mỗi thứ 3 tấm, sa hoa 5 tấm, tiền 1 nghìn quan, cho 1 tuần tế. Khi đám tang về Thanh Hoa, chuẩn cho các địa phương ở dọc đường theo địa phận hạt mình, thuê dân hộ tống”.
Nhưng chẳng bao lâu thì ông lâm bệnh mất ([[1835]]). Thương tiếc, vua [[Minh Mạng]] chuẩn cho ông thực thụ chức Tiền quân Đô thống, ban tên hiệu là ''Vũ Nghị''.
 
Nhưng chẳng bao lâu thì ông lâm bệnh mất ([[1835]]). Thương tiếc, vua [[Minh Mạng]] chuẩn cho ông thực thụ chức Tiền quân Đô thống, ban tên hiệu là ''Vũ Nghị''.
 
Năm [[1838]], nhà vua cho khắc tên ông đứng thứ nhì trên bia Võ công dựng ở trước sân [[Võ miếu Huế|Võ Miếu]] (Huế). Năm [[1858]], vua [[Tự Đức]] cho thờ ông trong đền Hiền Lương.
8

lần sửa đổi