Khác biệt giữa các bản “Mauser 1918 T-Gewehr”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
<!-- Service history -->
|service= 1918-?
|used_by= [[{{flag|Đế quốc Đức|Đế chế Đức]]}}<br />[[{{flag|Việt Nam Dân chủ Cộng hòa}}<br />{{flag|Cộng hòa Miền Nam Việt Nam]]}}
|wars= [[Chiến tranh thế giới thứ nhất|Thế chiến thứ nhất]]
<!-- Production history -->